Edatlar (İlgeçler)

Edatlar (İlgeçler)

Edatlar bildiğimiz gibi, sözcükler arasında ilgi kuran sözcüklerdir. Biz bu kitabımızda, edatların en çok kullanılanlarını örnekler cümleleriyle birlikte vereceğiz. Edatlardan sonra gelen isimler genellikle -i halinde bulunduğunu unutulmamalıdır.
 
  1. με (ile, -lı, -li)
Το παιδί παίζει με τα παιχνίδια του. - Çocuk, oyuncakları ile
oynuyor.
Το σπίτι με τη μεγάλη πόρτα δεν είναι καινούριο. - Büyük kapıev yeni değildir.
  1. για (için, hakkında)
Τα βιβλία είναι για την Μαρία. - Kitaplar Maria içindir.
Δεν θέλω να μιλήσεις για την φίλη μου. - Kız arkadaşım hakkında
konuşmanı istemiyorum.
  1. από (-den, -dan, -den beri, -den itibaren)
Φεύγει από το σπίτι κάθε μεσημέρι. - Her öğle üzeri evden ayrılıyor. Ο Χασάν είναι από την Τουρκία, τον γνωρίζω από 1996. - Hasan Türkiye’dendir, (Türkiyelidir.) onu 1996’dan beri tanırım.
 
Açıklama: από edatı kendinden önce gelen şu sözcüklerle aşağıdaki anlamları kazanır.
 
κάτω από το τραπέζι / masanın altında μπροστά από το σπίτι / evin önünde πίσω από το ξενοδοχείο / otelin arkasında έξω από την Αθήνα / Atina’nın dışında
απέναντι από το ζαχαροπλαστείο / pastanenin karşısında
  1. σε (yön ve hareket gösteren fiillerle kullanıldığı zaman -e, -a, - ye, -ya, durum gösteren fiillerle kullanıldığı zaman -de,-da anlamları alır. Kendini takip eden sözcüğün artikeli ile birleşerek στον, στην, στη, στο, στους, στις, στα şekillerini alır. Αυτός, εκείνος ve bunların çekimli diğer şekilleri ile kullanılırken σε edatının ε harfi düşer (σ’ αυτό gibi)
Η κόρη πηγαίνει στο σχολείο. - Kız okula gidiyor.
Το αεροπλάνο αναχωρεί στην Αθήνα. - Uçak Atina’ya hareket ediyor.
Δε θα έρθω στο σπίτι σήμερα. - Bugün eve gelmeyeceğim. Μένει σ’ αυτό το ξενοδοχείο. - Bu otelde kalıyor.
 
Açıklama: σε edatı kendinden önce gelen şu sözcüklerle aşağıdaki anlamları kazanır.
πάνω στο τραπέζι / masanın üzerinde δίπλα στην πόρτα / kapının yanında μέσα στο σπίτι / evin içinde
ανάμεσα στους μαθητές / öğrenciler arasında
  1. προς (-e doğru - yer olarak)
Πηγαίνω προς την αγορά. - Çarşıya doğru gidiyorum.
 
  1. κατά (-e doğru - zaman olarak)
Ήρθε κατά το μεσημέρι. - Öğleye doğru geldi.