Temel Kullanıcı A1-A2 seviyesinde neler kazanacağız?

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir. Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir. Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir. Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.

A1 - A2 Temel Başlangıç Seviyesi İçeriğinde neler var?

ALFABE

Alfabe, noktalama işaretleri, sesli ve sessiz harf bileşimleri, okuma uygulamaları

1. DERS

Merhaba, adınız nedir?

Selamlaşma, isim sorma ve söyleme, nereli olduğunu sorma ve söyleme, bunların kısa diyalogları ve alıştırmaları

2. DERS

Günaydın, nasılsınız?

Hal hatır sorma, tanışma, tanıştırma, şahıs zamirleri ile olmak (είμαι) yardımcı fiilinin çekimi, 1’den 10’a kadar olan rakamların öğretilmesi, selamlaşma ve tanışmaya ilişkin kısa diyaloglar, alıştırmalar

3. DERS

Monik Yunanistan’da çalışıyor

Nereli olduğunu sorma ve söyleme, bunlara ilişkin kısa diyaloglar –ος, -ης, -ας bitimli erkek, -α, -η bitimli dişi ve –ο, -ι, -μα bitimli nötr isimlerin από (-den anlamına gelen) edat ile kullanılışının öğretilmesi, isimlerin cinsiyetini belirten artikellerin (tanıtma sözcüğü) öğretilmesi, -de, -da, -e, -a, -ye, -ya anlamına gelen σε edatının isimlerin artikelleri ile birleşmesi, nerede oturduğunu sorma ve söyleme, ben, sen, o, biz, siz, onlar şahıs zamirleri ile etken çatı A grubunda yer alan ve kurala uyan bu fillerin ve sahip olmak fiilinin şimdiki ve geniş zaman çekimlerinin öğretilmesi, 11’den 100’e kadar olan rakamların öğretilmesi ve alıştırmalar

4. DERS

Adınız lütfen?

Adres söyleme, 101’den 1000’e kadar olan rakamlar ile iyelik (mülkiyet) zamirlerinin öğretilmesi, telefon numarası söyleme ve buna ilişkin kısa diyalog, birine ne iş yaptığının sorulması ve söylenmesi, bazı mesleklerin öğretilmesi, bunlara ilişkin kısa diyaloglar

5. DERS

Yunanca konuşuyor musun (biliyor musun?)

Dillerin söyleniş biçimleri, etken çatı B1 grubunda yer alan ve kurala uyan bu fiillerin şimdiki ve geniş zaman çekimleri, bu fiillerin şahıs zamirlerinin yalın hali ile nasıl kullanıldığının öğretilmesi, evli, bekâr, boşanmış kavramları, -ι bitimli nötr isimler ile –α bitimli isimlerin çekimi yapılabilen rakamlarla çoğul yapılışları, (bu) ve (o) anlamına gelen işaret zamirinin öğretilmesi ve cümle içinde kullanılışı

6. DERS

1 ila 5. derslerin alıştırmalarla tekrarı, ülkeler ve bulundukları kıtalar, İspanya’dan Yunanistan’a isimli okuma parçası

7. DERS

Bu saatin fiyatı ne kadar?

Fiyat sorma ve söyleme, –ος, -ης, -ας bitimli erkek, -α, -η bitimli dişi ve –ο, -ι, -μα bitimli nötr isimlerin tekil yalın halleri, 2000’den 1.000.000 kadar olan rakamların öğretilmesi, Yunancada toplama ve çıkarma işlemleri, "hoşuna gidiyor mu?" ve "hoşuma gidiyor" kalıbının öğretilmesi ve cümledeki kullanılışı, Yunanca ismini bilmediğiniz bir nesnenin ne anlama geldiği ve nasıl söylendiğinin sorulması ve bunlara ilişkin alıştırmalar

8. DERS

Bu kimdir?

"Kim, hangi ve ne?" soru sözcüğü, ülke isimleri ve bu ülkelerin vatandaşlarının (erkek-kadın) söyleniş biçimleri, –ος, -η (-α), -ο bitimli sıfatlar ve bu sıfatların cümle içinde niteledikleri isimlerle birlikte kullanılmaları ve bunlara ilişkin alıştırmalar

9. DERS

Hayat böyledir!

–ος, -ης, -ας ile biten erkek isimler, –η, -α ile biten dişi isimler, –ο, -ι, -μα ile biten nötr (tarafsız) isimlerin yalın ve –i hallerinin öğretilmesi, dolaysız nesne alan filler ile bazı edatlardan sonra ismin –i halinin kullanılışı, birinin yaşını ya da bir şeyin (otomobil, bina) kaç yıllık olduğunu sorma ve söyleme, "büroya gidiyorum" isimli kısa diyalog, konuşma ve yazı dilinde çok sık kullanılan ve kurala uymayan bazı fiiller ile etken çatıda kurala uyan G1 grubu fillerin çekiminin öğretilmesi

10. DERS

Saat kaç?

Saat sorma ve söyleme (tam, buçuk, çeyrek, kala, geçe kavramları), 24 saatin dilimleri (sabah, öğle, öğleden sonra, akşam, gece, gece yarısı kavramları), haftanın günleri, "her zaman metro ile gidiyor" isimli okuma parçası, "hiç, hemen hemen hiç, bazen, ara sıra, genellikle, nadiren, sık sık kavramlarını öğretilmesi, etken çatıda kurala uyan B2 grubu filleri ile G2 grubu fiillerin çekiminin öğretilmesi ve bunlara ilişkin alıştırmalar

11. DERS

Buraya yakın bir eczane var mı?

Belirtisiz artikel "bir" sözcüğün yalın hali ile "birisi" ve hiçbir, hiçbir kimse" anlamına gelen sözcük ile "yanında, yakınında, arkasında, önünde, uzağında, karşısında" edatlarının cümle içindeki kullanılış yerleri, yol ve yön sorma veya tarif etme, uzaklık sorma ve söyleme, "sağdan üçüncü sokak" isimli kısa diyalog, "bir orta şekerli yunan kahvesi lütfen" isimli diyalog, belirtisiz artikel "bir" sözcüğün -i halinin kullanılışı ve bunlara ilişkin alıştırmalar

12. DERS

7 – 11. derslerin alıştırmalarla tekrarı, çeşitli Avrupa kentlerinin kilometre cinsinden Atina’ya olan uzaklıklarının sorulması ve söylenmesi "Sarıyani ailesi" isimli okuma parçası

GELİŞİM SINAVI (1 – 12. DERSLER)

13. DERS

Çilekler pahalı (İonna halk pazarında)

–ος, -ης, -ας ile biten erkek isimler, –η, -α ile biten dişi isimler, –ο, -ι, -μα ile biten nötr (tarafsız) isimlerin tekil ve çoğullarında ismin yalın hali ve –i hallerinin yapılışları, –ος, -η (-α), -ο bitimli sıfatların çoğul halleri ve cümle içinde nitelikleri isimlerle kullanılışları, "var / mevcut olmak" ile "sahip olmak" fiilinin kullanılış farklılıkları, "ne kadar, kaç" anlamına gelen soru sözcüğü ile, çokluk ve azlık gösteren "birçok, çok" ve "az, birkaç" sözcüklerinin kullanılışları, "süpermarkette" isimli kısa diyalog, gram ve kilogram bilgisi ve bunlara ilişkin alıştırmalar

14. DERS

İtalyan malı olduğu için pahalı

Köken bildiren sıfatlar, renk bildiren sıfatlar, "που" ilgi zamiri, giysiler, "hoşuma gidiyor" kalıbının çoğul şeklinin öğretilmesi ve buna ilişkin alıştırmalar

15. DERS

Para için bankaya gideceğim

Kurala uyan fiillerde basit gelecek zaman yapımı, A grubu fiillerde basit gelecek zaman yapılışı, gelecek zaman ile kullanılan bazı sözcük ve deyişler, seyahat için rezervasyon yaptırma, "Turizm bürosunda" isimli diyalog ve bunun benzeri sınıf içi etkinlik rol playler, με (ile) anlamına gelen edatın kullanılışı ve bunlara ilişkin alıştırmalar

16. DERS

Ne yiyeceğiz?

A grubu ile bazı kurala uymayan fiillerde basit gelecek zaman yapılışı, bir taverna menüsü, "Nafplio’da bir hafta sonu" isimli okuma parçası, yemek siparişi verme, B1 ve B2 ile G1 ve G2 fiillerinde basit gelecek zaman yapımı ve bunlara ilişkin alıştırmalar

17. DERS

Şehir merkezine yakın bir daire

Daire kiralama, bir binanın ve apartman dairesinin çeşitli kısımlarını tanıma, sayma sayılarını öğrenme, otelde rezervasyon yaptırma ve konaklama, kiralık daire ilanları, "Otelde" isimli diyalog ve bunun benzeri sınıf içi etkinlik rol playler, konunun alıştırmaları

18. DERS

13 ila 17. alıştırmalarla tekrarı, "Plaka" isimli okuma parçası

19. DERS

Erken yola çıkmaları gerekiyor

Mastar yapımı, dilek-istek kipi kullanılışı, "buyurun" isimli telefonda konuşması diyalogu, konuya ilişkin alıştırmalar

20. DERS

Salı günü Knoso’ya gittik

A grubu kurala uyan fiiller ile bazı kuraldışı fiillerde basit geçmiş zaman yapımı, geçmiş zaman ile kullanılan bazı sözcük deyim ve deyişler, "onları görmemizi ister misin?" isimli diyalog, şahıs zamirlerinin zayıf ve kuvvetli tipleri, "kim, hangi ve ne?" soru sözcüğünün tekil ve çoğul çekimleri, konunun alıştırmaları

21. DERS

Attiki’nin güzel iklimi vardır

Hava durumu sorma ve söyleme, mevsimler, aylar ve diğer takvim bilgileri, "üç uzo (Yunan rakısı) daha lütfen" isimli diyalog, yaş günü kutlama, davet, isimlerde küçültme ekleri ve konuya ilişkin alıştırmalar

22. DERS

İlki ikincisinden daha uzun

Uzunluk, kısalık, esmer, sarışın, kumral, ela, siyah, kahverengi gözlü, düz, kıvırcık, uzun ve kısa saçlı gibi insan tarifleri, sıfatlarda derecelendirme (normal, üstünlük ve en üstünlük dereceleri), "postanede" isimli diyalog ve konuya ilişkin alıştırmalar

23. DERS

11’den önce gidersen onu orada bulacaksın

A tipi şart cümleleri yapılışı, basit emir kipi yapımı, bazı bağlaçlar (her, diğer, başka, öbür), kurala uymayan bazı fiillerin emir kipleri, "bankaya para yatırmak istiyorum" isimli diyalog ve bunun benzeri sınıf içi etkinlik rol playler, "Ne de beni" isimli diyalog, konunun alıştırmaları

24. DERS

19 ila 23. alıştırmalarla tekrarı, "Günümüzde Yunanistan" isimli okuma parçası

GELİŞİM SINAVI (13 - 24. DERSLER)