Yetkin Kullanıcı C1-C2 seviyesinde neler kazanacağız?

Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir

Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir. Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.

Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.

C1 - C2 İleri Düzey İçeriğinde neler var?

1. DERS

Mutluluklar dilerim (yeni evlilere).

–ος, -ης, -ας bitimli erkek, -α (-ες), -α (-ες) –η (-εις), -ος bitimli dişi ve –ο, -ι, -μα bitimli nötr isimlerin tekil ve çoğul hitap (çağrı) hali yapılışı, -ος, -η/α, -ό, -ος, -ια, -ό, -ύς, -ιά, -ύ, -ής, -ιά, -ί bitimli sıfatların tekil ve çoğul hitap (çağrı) hali yapılışı, basit emir kipinin olumlu ve olumsuz tipleri, konuyla ilgili alıştırmalar

2. DERS

Hayvanları giymeyiniz!

Edilgen çatı, etkenden edilgene dönüşüm, A grubu fiillerin şimdiki, basit gelecek ve dilek-istek kipinin edilgenleri, “bir biçimde sen de yardım edebilirsin” isimli diyalog, çeşitli bağlaçların cümle içinde kullanılışları, -ης, -ης, -ες bitimli sıfatların tekil ve çoğul kullanılışları, konunun alıştırmaları

3. DERS

Onu kutlamak için dışarı çıkacağız

Basit dilek – istek kipinin kullanıldığı yerler, B1 ve B2 grubu fiillerin edilgen çekimleri, “Rebetiko” isimli okuma parçası ve dersin alıştırmaları

4. DERS

Eskiden ve günümüzde sekreter

-ον bitimli nötr, -εας bitimli erkek isimlerin çekimi, çeşitli mektup, biyografi ve dilekçe örnekleri, “Sade giyin, duydun mu beni?” isimli diyalog, edilgen çatıda basit dilek – istek kipi yapımı, bağlaç kullanımlarına örnekler ve konuya ilişkin alıştırmalar

5. DERS

Yunan Dilinin kısa hikâyesi

Edilgen ortaç yapımı, “başarılar dilerim” isimli diyalog, -άς, -άδες / -ές, -έδες / -ής, -ήδες ve –ούς, -ούδες bitimli erkek isimlerin tekil ve çoğul çekimleri, -ά, -άδες / -ού, -ούδες bitimli dişi isimlerin tekil ve çoğul çekimleri, -ης, -α, -ικο bitimli sıfatların tekil ve çoğul çekimleri

6. DERS

1 – 5. derslerin alıştırmalarla tekrarı

7. DERS

Akropol

Sıfatlardan zarf oluşumları, yönler, zarflarda derecelendirme, sürekli emir kipi yapımı (olumlu ve olumsuz tipleri), konuya ilişkin alıştırmalar

8. DERS

Eğer geçen yıla bankadaki hesaba para yatırsaydım…

Şart cümleleri kuruluşları, “gerekir – πρέπει” yardımcı fiili ile “-ebilmek, muktedir olmak – μπορώ” ve “istemek - θέλω” çeşitli kullanılış yerleri, “ne yiyoruz?” isimli okuma parçası, dersin alıştırmaları

9. DERS

Bizans İmparatorluğu

Sıfatlarda en üstünlük derecesi, ön ek alan fiillerde geçmiş zaman yapımı, “basından” isimli çeşitli gazete küpürleri, gelecek zamanın rivayeti yapımı, konunun alıştırmaları

10. DERS

Yunanlar ne yiyorlar, nasıl ne zaman yemek yiyorlar?

Özel çekimi olan isimlerde tekil ve çoğul yapımları, “sen sadece kendini düşünüyorsun” isimli okuma parçası, kendileme zamiri çekimleri, cümle içinde kullanılışı, yemek tarifleri, atasözleri, konuya ilişkin alıştırmalar

11. DERS

Çağdaş Yunan Edebiyatına kısa bir bakış

İşteş fiiller (bir eylemin özne ve tümleç tarafından karşılıklı ya da birlikte yapıldığını gösteren fiillerdir), edilgeni yapılamayan fiiller, dilek, arzu, temenni gösteren cümleler, çeşitli özgün okuma parçaları, atasözleri, konuya ilişkin alıştırmalar

12. DERS

1 – 11. derslerin alıştırmalarla tekrarı

YUNANCA FİNAL SINAVI