Bağımsız Kullanıcı B1-B2 seviyesinde neler kazanacağız?

Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir.

Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir. Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.

B1 - B2 Ortay Düzey İçeriğinde neler var?

1. DERS

Anna Minas ile Lidas’ın teyzesidir.

–ος, -ας bitimli erkek, -α, -η bitimli dişi ve –ο, -ι, -μα bitimli nötr isimlerin tekil iyelik (in hali) yapılışı, kimin, neyin? Soru sözcüğünün cümle içinde kullanılışı, "kendi" dönüşlülük zamiri öğretilmesi

2. DERS

Dün nasıl vakit geçirdiniz?

Etken çatıda A grubu fiiller ile "κάθομαι - oturmak" fiilinin basit geçmiş zamanı, yine etken çatıda B1 ve B2 grubu fiillerin basit geçmiş zaman yapımları, "Bu dilekçeyi dolduracaksınız" isimli diyalog, belirtisiz artikel kullanılışı

3. DERS

Çiçekleri piyano ile kanepenin arasına koy!

Basit emir kipi yapımı (olumlu ve olumsuz), yer zarfları, miktar gösteren sıfat ve zamirlerin öğretilmesi ve cümle içinde kullanılışları

4. DERS

Yemeğe gidelim mi?

Çeşitli teklifler, bunların kabul ya da reddediliş şekilleri, adres tarifi istenmesi, "bunu senden beklemezdim" isimli diyalog, "kimin, neyin" soru sözcüğünün çoğul şeklinin uygulamaları, ος, -ας bitimli erkek, -α, -η bitimli dişi ve –ο, -ι, -μα bitimli nötr isimlerin çoğul iyelik (-in) halinin öğretilmesi, şahıs zamirlerinin zayıf ve kuvvetli tiplerinin cümle içinde kullanılışı

5. DERS

Cep telefonuma bir mesaj gönderdi

Şahıs zamirlerinin iyelik halinin dolaylı nesne olarak cümle içindeki kullanılışı, takvim bilgisi (yıl-ay-gün söyleme), "bütün bozuk paralarımı aldı" isimli diyalog, -ος, -ιά/-ή, -ό bitimli sıfatların öğretilmesi, "her, bütün" anlamına gelen sözcüğün cümle içindeki kullanılışı

6. DERS

1 ila 5. derslerin alıştırmalarla tekrarı, "doğum günü mü yoksa isim günü mü?" isimli okuma parçası

7. DERS

Sabah saat kaçta kalkıyorsun?

Dönüşlü fiiller (öznenin, işi yaparken aynı zamanda o işten etkilendiğini gösteren fiiller), etken durumu olmayan fiiller ile G1 ve G2 grubunda yer alan fillerin şimdiki ve geniş zaman yapımları, -ος, -η/-α, -ο ile –ός, -ιά/-ή, -ό ve –ής, -ιά, -ί bitimli sıfatların öğretilmesi, sayı sıfatlarının iyelik halleri, "ne kadar süredir, kaç saattir?" soru sözcükleri ile soru cümlesi yapılışı

8. DERS

Cuma günü sabah erken kalkacaklar

Dönüşlü fiiller (öznenin, işi yaparken aynı zamanda o işten etkilendiğini gösteren fiiller), etken durumu olmayan fiiller ile G1 ve G2 grubunda yer alan fillerin basit gelecek zaman ile basit dilek-istek kipi yapımları, -α ve –ως bitimli zarfların nasıl yapıldığı

9. DERS

Alelacele yıkandı

Dönüşlü fiiller (öznenin, işi yaparken aynı zamanda o işten etkilendiğini gösteren fiiller), etken durumu olmayan fiiller ile G1 ve G2 grubunda yer alan fiillerin basit geçmiş zaman yapımı, "106 no’lu otobüse bineceksiniz" isimli diyalog

10. DERS

İşte Boğa Freski!

Şahıs zamirlerinin (dolaysız nesne ve dolaylı nesne olarak) emir kipi ile birlikte cümle içinde kullanılışları, "ne kadar şekere ihtiyacımız var" isimli diyalog, miktar (çokluk – azlık) gösteren sıfat ve zamirler, yemek tarifi

11. DERS

Mükemmel yemek yapardı (Loksandra)

Etken çatıda A grubu, B1 - B2 grubu ve bazı kural dışı fiillerde şimdiki zamanın hikâyesi ve geniş zamanın hikâyesi yapılışı, bu zaman ile kullanılan bazı deyiş ve sözcükler, "Yüksek öğrenim için sınavları vermen gerekiyor" isimli okuma parçası, tekili -η, çoğulu -εις bitimli dişi isimlerin öğretilmesi, bazı bağlaçlar

12. DERS

7 ila 11. derslerin alıştırmalarla tekrarı, "eski Yunan tanrıları" isimli okuma parçası

GELİŞİM SINAVI (1 – 12. DERSLER)

13. DERS

O Saatte televizyon seyrediyordum

Dönüşlü fiiller (öznenin, işi yaparken aynı zamanda o işten etkilendiğini gösteren fiiller), etken durumu olmayan fiiller ile G1 ve G2 grubunda yer alan fillerde şimdiki zamanın hikâyesi ve geniş zamanın hikâyesi yapılışı, bir cümlede basit geçmiş zaman ile şimdiki zaman hikâyesinin birlikte kullanılışı, yine bir cümlede birbirine paralel eylemlerde iki şimdiki zaman hikâyesinin birlikte kullanılışı. Etken çatıda şimdiki zaman ortaç yapımı. "Andreas’ın hoşuna gitti" isimli diyalog. "Hoşuma gidiyor" kalıbının geçmiş zamanda kullanılışı

14. DERS

Midem ağrıyor

-ος bitimli dişi isim çekimleri, insan vücudu, çeşitli branş hekimleri, "κάποιος, -α, -ο / biri, birisi, birtakım, bazı" sözcüğün cümle içinde kullanılışı, "karabiberi verir misin lütfen?" isimli diyalog, bir şeyi yapmak için izin isteme ve izin verme

15. DERS

Bana onları dün sabah verdi

Dolaysız ve dolaylı nesnenin bir cümle içinde birlikte kullanılışları, emir kipiyle kullanılışları, sıfatların tek kelimeden oluşan üstünlük ve en üst üstünlük dereceleri, zamirlerde üstünlük dereceleri

16. DERS

Nerelere gitmemiş ve neler görmemişti ki!

Geçmiş zamanın rivayeti yapımı, "ne olduğunu anlayıncaya kadar toz oldu" isimli okuma parçası, mişli geçmiş zaman yapımı

17. DERS

Dinle, sana hikâyemi anlatayım!

Dönüşlü fiiller (öznenin, işi yaparken aynı zamanda o işten etkilendiğini gösteren fiiller), etken durumu olmayan fiiller ile G3 ve G4 grubunda yer alan fillerde şimdiki zaman, basit gelecek zaman, basit dilek-istek kip, şimdiki zamanın hikâyesi ve geniş zamanın hikâyesi yapılışı, tekilde -ος bitimli, çoğulda -η ise bitimli nötr isimlerin çekimleri, "bana Kufonisya’ya gideceğini söyledi" isimli diyalog, dolaylı anlatım yapılışı, "μόνος μου / μόνη μου / μόνο – tek, yalnız, sadece" anlamına gelen zamirin kullanılışı

18. DERS

13 ila 17. alıştırmalarla tekrarı, "Katerina’nın mektubu" ve "Yunanistan’da yaz festivalleri" isimli okuma parçaları

19. DERS

Şimdi erken yatmam ve erken kalkmam gerekiyor

Sürekli gelecek zaman yapılışı, bu zaman ile kullanılan deyiş ve sözcükler, sürekli dilek istek kipi yapımı ve kullanılışı

20. DERS

Eğer orada yaşamaya gitseydim, yanıma …… alırdım.

B tipi şart cümlesi kuruluşu, -ων, -ουσα, -ον bitimli sıfat çekimleri, "izin veriliyor mu yoksa yasak mı?" isimli okuma parçası. Trafik işaretleri, bağlaçlar

21. DERS

İlk durak Delphi

Bağlaçlarla zaman cümleleri kuruluşu, sıfatlarda pekiştirme

22. DERS

Uzun yünlü bir etek alacaktım

-ύς, -ιά, -ύ bitimli sıfatların çekimleri, bu sıfatlardan zarf yapımı ve bu sıfatlarda derecelendirme yapılışı, "Aleksandra gibi onlarca Yunan var" isimli okuma parçası, "ο καθένας, η καθεμία, το καθένα - her biri, her bir", "όσος, όση, όσο – ne kadar (….)se" sözcükleri ve "όσο – sürece, kadar, (…)dikçe" zarfının (belirteç) cümle içinde kullanılışı, "όπως - gibi ve σαν – gibi" bağlaçlarının cümle içinde kullanılış farklılıkları

23. DERS

Devlet televizyon kanallarının kalitesi iyileşti

Edilgen Çatı yapılışı, etken cümlelerin edilgene dönüştürülmesi, bazı fiillerin edilgen geçmiş zamanları, bağlaçlar, bağlaç görevi üstlenen zarflar

24. DERS

19 ila 23. alıştırmalarla tekrarı, "15 Ağustos" isimli okuma parçası

GELİŞİM SINAVI (13 – 24. DERSLER)